ANALIZA RISCURILOR PROFESIONALE 

Punctul de plecare in optimizarea activitatii de prevenire a accidentelor de munca si/sau imbolnavirilor profesionale intr-o societate il constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. Indiferent ca este vorba de un loc de munca, atelier, sectie sau unitate, o asemenea analiza permite ierarhizarea pericolelor in functie de dimensiunile lor si alocarea eficienta a resurselor destinate peotectiei muncii.

      Pe plan mondial, ideea unei diagnoze a starii de securitate a muncii in intreprinderi este relativ veche, dar nici aici nu s-a ajuns la instrumente de lucru operationale si generalizabile. Diverse procedee si metode elaborate fie au aplicabilitate redusa, derivand din modele specifice de accidentare, fie sunt simpliste, neabordand sistematic toata gama de factori de risc ce pot genera accidente sau boli profesionale.

      In ultima vreme, s-au facut progrese importante in acceptarea unanima a principiului de evaluare a riscurilor pe baza luarii in considerare a doi parametri: frecventa si gravitatea consecintelor lor maxime posibile.

      In tara noastra problema evaluarii riscurilor a inceput sa fie abordata incepand cu anul 1991, ajungandu-se in prezent la generalizare metodei de evaluare conceputa si experimentata de INCDPM Bucuresti.

      Scopul principal al metodei consta in identificarea tuturor factorilor de risc de la locul de munca analizat, cuantificarea si ierarhizarea riscurilor, si pe aceasta bazastabilirea masurilor de prevenire imediata si de perspectiva, itr-o ordine de prioritati care deriva din nivelurile de risc.

Metoda pe care o propunem este metoda elaborata si aprobata de INCDPM.

 

Evaluarea propriu-zisa a riscurilor profesionale va include urmatoarele etape tehnice:

  1. Definirea(delimitarea) clara a locului de munca
  2. Analiza sistematica a locului de munca, in scopul identificarii factorilor de risc dependenti de cele patru componente ale sistemului de munca(mijloace de productie, executant, sarcina de munca si mediul de munca);
  3. Stabilirea nivelului de risc global pentru fiecare loc de munca pe baza formulei de calcul respective;
  4. Ierarhizarea locurilor de munca si a factorilor de risc in cadrul fiecarui loc de munca, in functie de nivelurile de risc determinate;
  5. Cumularea rezultatelor evaluarii in “Fisa de evaluare a locului de munca” care este un document centralizator, completat pentru fiecare loc de munca in parte.
  6. Intocmirea “Fisei de masuri propuse” pe baza fisei de evaluare a nivelului de risc a locului de munca, un al document centralizator care va fi completat, de asemenea, pentru fiecare loc de munca si care constituie baza de fundamentare a programelor de masuri in domeniul protectiei muncii, atat pe termen scurt, cat si de perspectiva..