HACCP

Calitatea si siguranta produselor alimenatare a devenit un drept al consumatorilor cu efecte directe asupra calitatii vietii, iar problematica axata pe calitatea si siguranta produselor se afla in centrul atentiei organismelor constituite pentru apararea intereselor consumatorilor.

Legislatia europeana si internationala privind productia de alimente prevede aplicarea in toate unitatile implicate in productia, transportul, depozitarea si servirea alimentelor, a principiilor unui sistem de asigurare a calitatii igienice bazat pe evaluarea si prevenirea riscurilor, deci a unui sistem HACCP(Hazard analisys critical control points).

 

Care sunt avantajele implementarii sistemului HACCP?

 -Integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc si conceptului de prevenire sub aspectul protectiei sanatatii consumatorului in sistemul de management existent.

- Garantarea calitatii igienice a produselor(siguranta alimentelor).

- Contributia la reducerea rebuturilor si reclamatiilor clientilor.

- Prelungirea duratei de valabilitate a produselor.

- Cresterea increderii clientilor si salariatilor in companie, in capacitatea acesteia de a realiza exclusiv produse de calitate.

- Modalitatea de a rezista concurentei.

-Contributia la imbunatatirea imaginii firmei si credibilitatii pe pietele internationale, cat si fata de eventualii investitori.

 

Etapele procesului de consultanta HACCP:

 1. Initierea proiectului, etapa care presupune organizarea proiectului;

2. Evaluarea initiala- analiza diagnostic;

3. Proiectare:

- Stabilirea normelor interne si documentarea sistemului de management integrat Calitate-HACCP conform cu cerintele ISO 9001 si DS 3027

- Definirea necesarului de documentare a proceselor HACCP (proceduri, instructiuni de lucru si inregistrari)

4. Instruirea personalului avand ca scop initierea in problematica managementului calitatii si al securitatii produselor alimentare.

5. Documentare: elaborarea documentatiei HACCP

6. Implementare

7. Evaluarea si analiza rezultatelor implementarii HACCP- audit intern si asistenta la analiza efectuata de management

8. Asistenta la auditul de certificare