Home Page

Q Akademia este o societate de consultanta si instruire in managementul calitatii si de mediu, desfasurandu-si activitatea în conformitate cu cerintele la nivel european ( UNI 10836, respectiv ISO/TS 21095:2001 – Ghid pentru consultantii în managementul calitatii).

 

SC Q Akademia srl are implementat un sistem de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2001, fiind certificat cu Societatea Româna de Asigurarea Calitatii (certificat nr. 885) si IQ Net (certificat RO-0885 recunoscut international).

 

Q Akademia este membru afiliat al Organizatiei Europene pentru Calitate (EOQ) si efectueaza împreuna cu RENAR instruirea personalului potrivit schemei armonizate EOQ. Colaboreaza, de asemenea, cu companii recunoscute in plan european (TQM Consult Italia, Certiquality Italia, TNO Olanda, Enterprise Profiling Elvetia) pentru organizarea stagiilor de instruire si tranfer de know-how în cadrul proiectelor de consultanta si cu ISIM-Timisoara pentru organizarea cursurilor de inginer si inspector sudor international/european.

 

De asemenea, din cele 45 de module de instruire, 15 sunt avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (aviz nr. 37299/11.08.1999 ) si sunt aprobate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei– Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala (decizia nr.2129/1999).

Q Akademia este furnizor de formare profesionala autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor pentru organizarea programului de perfectionare pentru ocupatia Auditor in domeniul calitatii(Decizia nr. 1918/10.07.2006) si a programului de perfectionare pentru ocupatia Manager al Sistemului de Management al Calitatii (Decizia nr. 1919/10.07.2006).