UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL INTEGRARII EUROPENE

Program finantat prin PHARE SC Q AKADEMIA SRL BUCURESTI

In cadrul Programului Phare 2003 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea capitalului uman, in perioada 1 martie 2006- 28 februarie 2007, SC Q AKADEMIA Bucuresti a implementat  proiectul „DEZVOLTAREA  COMPETITIVITATII IMM-URILOR DIN BAIA-MARE PRIN ASISTENTA MANAGERIALA  SI SPECIALIZAREA  PERSONALULUI, IN VEDEREA CRESTERII PRODUCTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA” (Cod Perseus RO2003/005-551.05.03.02.123).

Localizarea proiectului: municipiul Baia Mare, judetul Maramures

Partener: SC SWEETLAND PROD Baia Mare

 

Obiectivul general al proiectului:

            Contribuţie la dezvoltarea economică şi socială a municipiului Baia Mare prin oferirea de servicii complexe si multidisciplinare de instruire, perfectionare, formare, consultanţă şi asistenţă in domeniul dezvoltarii resurselor umane,  destinată managerilor şi personalului angajat din 10 IMM-uri precum şi acelor categorii de persoane cu potenţial de a deveni întreprinzători.

 

Obiective specifice:

         Pregătire managerială şi antreprenorială prin cursuri de perfectionare  pentru manageri din 10 IMM-uri din Baia-Mare;

         Formarea  si specializarea personalului din domeniile managementul calităţii şi mediului;

         Dezvoltarea unui management al schimbărilor  IMM-urilor tinta prin consultanţă şi asistenţă în planificarea si managementul activitatilor de dezvoltare a resurselor umane.

 

 Rezultate obtinute:

         servicii de asistenta si consultanţă in managementul resurselor umane si aplicarii tehnicilor si metodelor in managementul calitatii,in vederea cresterii productivitatii muncii, oferite unui număr de 10 IMM-uri din municipiul Baia Mare

         dezvoltare abilitati antreprenoriale pentru:

        20 manageri, patroni sau administratori de întreprinderi

        30 manageri nivel mediu, conducatori de programe de formare personal

        30 specialisti in managementul calitatii si mediului