Managementul Calitatii

 Ce este SR EN ISO 9001: 2001?

> SR EN ISO 9001: 2001 este un standard ce stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii;
> Face parte dintr-o familie de standarde (ce mai cuprinde: ISO 9000: 2000 „Sisteme de management al calitatii. Vocabular”; ISO 9004: 2000 „Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru îmbunatatirea performantelor” si ISO 19011: 2002 „Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management ale calitatii si/sau mediului”) fiind singurul pe baza careia o organizatie îsi poate certifica sistemul de management al calitatii;
> Certificarea nu este obligatorie, însa organizatiile apeleaza la ea atunci când:
- „au nevoie sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza consecvent produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile,
sau:
- urmaresc sa creasca satisfactia clientului, implicit si cota de piata, prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de îmbunatatire continua a sistemului si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cele ale reglementarilor aplicabile”
> Certificarea sistemului de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001, nu garanteaza succesul în afaceri, însa conform unui studiu s-a constatat ca 85 % dintre organizatiile analizate au raportat beneficii externe (cresterea cererii, o mai buna perceptia a calitatii produsului din partea clientilor) si 95% au raportat beneficii interne (cresterea implicarii personalului, cresterea eficientei)

Ce este un sistem de management al calitatii ?

Pentru ca o organizatie sa poata fi condusa si sa functioneze cu succes este necesar ca aceasta sa fie coordonata si controlata într-un mod sistematic si transparent. Succesul poate rezulta din implementarea si mentinerea unui sistem de management care este proiectat pentru îmbunatatirea continua a performantei luând în considerare necesitatile tuturor partilor interesate.

Sistemele de management al calitatii pot ajuta organizatiile la cresterea satisfactiei clientului. Abordarea sistemului de management al calitatii încurajeaza organizatiile sa analizeze cerintele clientului, sa defineasca procesele care contribuie la realizarea unui produs care este acceptabil pentru client si sa tina aceste procese sub control. Un sistem de management al calitatii poate furniza cadrul pentru îmbunatatirea continua pentru a mari probabilitatea de crestere a satisfactiei clientului. Acest sistem confera încredere organizatiei si clientilor sai ca este capabila sa furnizeze produse care îndeplinesc în mod consecvent cerintele.

Cine suntem noi si care este rolul nostru ?

Q Akademia este o societate de consultantă si instruire in managementul calitătii si de mediu, desfasurându-si activitatea în conformitate cu cerintele la nivel european ( UNI 10836, respectiv ISO/TS 21095:2001 – „Ghid pentru selectia consultantilor în managementul calitătii”) si fiind certificata SR EN ISO 9001:2001.

Q Akademia este membru afiliat al Organizatiei Europene pentru Calitate (EOQ) si efectueaza împreună cu RENAR instruirea personalului potrivit schemei armonizate EOQ. Colaboreaza, de asemenea, cu companii recunoscute în plan European (TQM Consult Italia, Certiquality Italia, TNO Olanda, Lloyd’s Register QA, Enterprise Profiling Elvetia) pentru organizarea stagiilor de instruire si tranfer de know-how în cadrul proiectelor de consultantă.

Q Akademia a implementat un sistem de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2001, fiind certificat cu Societatea Româna de Asigurarea Calitatii. (certificat nr. 885)

Rolul nostru în calitate de consultanti reiesi din urmatoarea schema:

 

 

 

 

Care este abordarea noastra ?

În proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii, organizatiile se pot baza pe propriile resurse, însa multe apeleaza la servicii externe de consultanta în acest domeniu. Selectia unui consultant de catre o organizatie poate fi un factor critic în procesul se stabilire a sistemului de management al calitatii, pentru a se asigura ca acest sistem rezultat este capabil sa conduca la atingerea obiectivelor calitatii si ca acest lucru se realizeaza în cel mai eficient mod posibil.

Organizatiile care apeleaza la serviciile unui consultant trebuie sa se asigure ca serviciile acestuia sunt folosite pentru a aduce maxim de beneficiu. De asemenea trebuie sa se asigure de definirea clara a unor cerinte în contractul de consultanta cum ar fi: scopul si obiectivul consultantului, iesiri ale fiecarei etape si estimarea în timp sa fie realista. Sistemul de managent al calitatii rezultat în baza serviciilor de consultanta trebuie sa fie proiectat de asa natura încât sa poata functiona si dupa încheirea contractului de consultanta, sa nu creeze dependenta de serviciile consultantului.

Pentru a veni în întâmpinarea cerintelor clientilor si plecând de la recomandarile standardului ISO 21095 – Ghid pentru selectia consultantilor în managementul calitatii si folosirea serviciilor lor, am configurat serviciul de consultanta în managementul calitatii în noua etape, care pot fi parcurse, în functie de cerinta dumneavoastra, astfel:

 

 

 

 

Continutul etapelor ce vor fi considerate ca necesare de consultant si client în etapa precontractuala vor fi definite în contractul de consultanta si în planul de realizare a proiectului anexat la acest contract.

Necesitatea stabilirii acestor etape în functie de schema de mai sus, provine din faptul ca pentru a putea fi satisfacute anumite cerinte ale clientului, de exemplu materializate în continutul etapei VI, este necesar a se planifica cel putin etapa I si V, acest lucru neexcluzând posibilitatea planificarii si celorlalte etape de consultanta.