Managementul Calitatii

1. CURS SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII

 

Cui se adresează acest curs ?

- responsabilili cu asigurarea calităţii din societăţile cu profil de construcţii;

- ingineri şi economişti din compartimentele de asigurarea calităţii, controlul calităţii;

- manageri secţii de producţie, tehnologi, etc.

 

Obiectivele cursului:

Dobândirea cunoştinţelor şi capabilitatea de a :

- elabora, documenta, implementa un sistem al calităţii , în ceea ce priveste responsabilul calitate;

- pentru a putea lansa o politica în domeniul calităţii, a fixa o strategie, a urmări elaborarea  unui program de îmbunatăţiri continue ale calităţii, a se implica total în programul de pregătire (profesională) a personalului, în ceea ce priveşte reprezentantul managementului pentru calitate.

 

Tematica:

- Concepte fundamentale în domeniul calităţii

 - Managementul calităţii

-  Standardele internaţionale ISO 9000

 - Strategii şi problematica implementării sistemului calităţii

 - Documentele sistemului calităţii

- Tehnici statistice în managementul calităţii

- Noţiuni de fiabilitate

- Costurile calităţii

- Auditul şi certificarea sistemului calităţii

-  Legislaţia calităţii

Cine poate participa la acest curs ?

Persoane implicate in sistemul calitatii.

 

Durata cursului: 200 ore. 

 

2. CURS MANAGER IN DOMENIUL CALITATII

 

Cui se adresează acest curs?

- persoanelor care aplică sistemele calităţii conforme cu seria de standarde ISO 9000;

- persoane desemnate ca reprezentanţi ai managementului pentru calitate;

- persoane care efectuează audituri interne şi externe de sistem, proces sau produs.

 

Obiectivele cursului:

Dobândirea cunoştintelor şi capabilitatea de a :

- introduce sistemul calităţii în conformitate cu seria de standarde ISO 9000;

- răspunde cerinţelor de reprezentant al managementului pentru calitate;

- efectua audituri interne de sistem, proces sau produs;

- efectuarea de audituri de secundă parte pentru evaluarea subcontractanţilor.

 

Tematica:

- Concepte de bază şi principii privind problemele calităţii

-  Managementul calităţii. Evoluţia abordării calităţii

-  Documente de referinţă. Standardele internaţionale ISO 9000

-  Documentele sistemului calităţii

-  Identificare şi trasabilitate

-  Controlul proceselor

-  Neconformitate. Acţiuni corective.

 - Tehnici statistice

-  Înregistrări

 - Pregătire personal

-  Costurile calităţii şi analiza valorii

 - Audit

-  Aspecte sociale

  -Legislaţia calităţii 

 

Cine poate participa la acest curs?

Persoane cu studii universitare în domeniul tehnic sau economic, sau alte forme de învăţământ superior, cu experienţă de cel puţin un an în domeniul calităţii pentru cursul de manageri calitate şi de cel puţin doi ani pentru cursul de profesionişti calitate.

 

Durata cursului: 150 ore 

 

3. CURS AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII

 

Cui se adresează acest curs?

- persoanelor care aplică sistemele calităţii conforme cu seria de standarde ISO 9000;

- persoane care efectuează audituri interne şi externe de sistem, proces sau produs.

 

Obiectivele cursului:

- dobândirea de cunoştinţe privind cerinţele Standardelor Internaţionale ISO  şi condiţiile organismului de certificare referitoare la auditorii  interni in domeniul calitatii si mediului;

-cunoaşterea sarcinilor privind pregătirea, documentarea şi desfăşurarea auditului;

- aplicarea tehnicilor de audit şi prelucrarea informaţiilor rezultate din executarea auditului, prin exemple, simulări de situaţii şi audituri practice. 

 

Cine poate participa la acest curs?

Persoane cu studii universitare în domeniu tehnic sau economic, sau alte forme de învăţământ superior, care au participat la cursurile de manageri şi profesionişti calitate şi au efectuat cel puţin cinci audituri .

 

Tematica: 

 

Denumirea temei

 

1.Introducere. Prezentare. Cuvânt introductiv. Formarea echipelor.

2.Cerinţele sistemului de management al calităţii si de mediu; seria standardelor ISO 9000; ISO 19011-1,2,3;ISO 14001; EN 45000.

3.Noţiuni de bază: audit – scop, structura, tipuri şi tehnici de audit.

4.Cultura comportamentală

5.Pregătirea, efectuarea şi documentarea auditului:

-  planificarea şi pregătirea auditului ( alegerea standardului, responsabilităţile auditorilor, plan de audit, programul auditului, liste de verificare)

- procesul auditului (şedinţa de deschidere, tehnici de interviu, vizitarea societăţii, culegerea de informaţii, constatări, documente, neconformităţi, acţiuni corective, şedinţa de închidere)

- elaborarea raportului de audit (conţinut, distribuire)

- supraveghere măsuri corective

6. Exerciţii practice

 

Durata cursului: 30  ore(5 zile, 6 ore/zi) 

      

4 . CURS PROIECTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII

 

Cui se adresează acest curs ?

- Specialistilor interesati in proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii

 

Obiectivele cursului:

-         Dezvoltarea principiului “abordare sistemica”, interconectarea proceselor unei organizatii avand ca referential modelul unui sistem de management al calitatii furnizat de ISO 9001:2000

 

Tematica:

- Prezentarea obiectivelor cursului si a tematicii

- Recapitulare ISO 9001:2000 axata pe clasificarea proceselor

- Arhitecturi ale sistemelor de management al calitatii(planificarea implementarii)

- Documentarea unui sistem de management al calitatii – gasirea optimului

- Dezvoltarea ciclului managerial PDCA 9(5 cicluri: instruire, constientizare, realizarea serviciului, proiectare-dezvoltare, audit) partea I

- Procese care asigura tinerea sub control a sistemului de management al calitatii (Partea I: Controlul documentelor si Controlul inregistrarilor)

- Procese care asigura tinerea sub control a sistemului de management al calitatii (Partea II: Audit intern, Controlul produsului neconform, Actiuni corective si preventive)

- Studiu de caz – proiectarea unui sistem de management al calitatii intr-o organizatie virtuala

 

Cine poate participa la acest curs ?

Persoane implicate în sistemul calităţii.

 

Durata cursului: 30 ore(5 zile, 6 ore/zi) 

 

5. CURS PROIECTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII IN DOMENIUL SOFTWARE – PE BAZA CERINTELOR ISO 9001:2000, SR EN ISO 12207:2000 SI ISO/IEC 15504:2000 

 

Scopul cursului:

Dezvoltarea principiului “abordare sistemica”, interconectarea proceselor unei organizatii cu particularizare pe organizatii ce dezvolta produse software, avand ca referential modelul unui system de management al calitatii furnizat de ISO 9001:2000, precum si standardele SR EN ISO 12207:2000 – “Procesele ciclului de viata al software-ului”si ISO/IEC 15504:2000 – Evaluarea proceselor software.

 

Obiective:

Dezvoltarea competentelor pentru proiectarea unui system de management al calitatii plecand de la evaluarea proceselor software si apeland la metode si tehnici specifice industriei software. 

 

Tematica:

-         Prezentarea ISO 9001:2000 axata pe clasificarea proceselor, folosind modelul propus de SR EN ISO 12207:2000.

-         Implementarea unui sistem de management al calitatii

-         Evaluarea proceselor avand la baza prevederile ISO/IEC 15504:2000

-         Arhitecturi ale sistemelor de management al calitatii.

-         Documentarea unui sistem de management al calitatii – gasirea optimului

- Dezvoltarea ciclului managerial PDCA 9(5 cicluri: instruire, constientizare, realizarea serviciului, proiectare-dezvoltare, audit) partea I

- Procese care asigura tinerea sub control a sistemului de management al calitatii (Partea I: Controlul documentelor si Controlul inregistrarilor)

- Procese care asigura tinerea sub control a sistemului de management al calitatii (Partea II: Audit intern, Controlul produsului neconform, Actiuni corective si preventive)

- Studiu de caz – proiectarea unui sistem de management al calitatii intr-o organizatie virtuala din domeniul software.

 

Durata cursului: 30 ore (5 zile, 6 ore/zi)