Managementul Calitatii in IT

OFERTA DE CONSULTANTA PENTRU EVALUAREA SI IMBUNATATIREA CAPABILITATII PROCESELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII (SR EN ISO 9001:2001).

Cui se adreseaza oferta noastra?
Organizatiilor care utilizeaza in activitatea lor procese software asa cum sunt ele definite in standardul SR EN ISO 12207:2000 „Procesele ciclului de viata al software-ului”, respectiv procese de achizitie, furnizare, dezvoltare software, procese organizationale si suport.

Ce inseamna imbunatatirea capabilitatii proceselor?
Capabilitatea proceselor este data de setul de rezultate asteptate ale procesului ;nivelul de capabilitate reprezinta masura capabilitatii procesului.in conformitate cu cerintele unui model de referinta .Modelele de referinta cunoscute sunt modelele Capability Maturity Model® Integration (CMMISM), .si modelele furnizate de standardul ISO /IEC 15504:2004 „Evaluarea proceselor” Fiecare nivel de capabilitate este caracterizat printr-o serie de activitati(practici) care furnizeaza imbunatatiri majore fata de performantele nivelulului anterior de capabilitate evaluat.Sunt luate in consideratie cinci nivele de capabilitate: ale procesului: executabil, planificat si controlat (condus), definit, controlat(condus) cantitativ, imbunatatit continuu (optimizabil). Aceasta este o cale rationala si controlata, pentru a progresa in imbunatatire principiu care sta la baza ofertei noastre.

Abordarea imbunatatirii prin trecerea de la un nivel de capabilitate la altul are urmatoarele avantaje:

 • Identifica practicile adecvate procesului,de inclus, pentru sporirea performantelor procesului si defineste relatiile dintre ele;
 • Asigura prioritatile imbunatatirii pe baza unei secvente naturale a aplicarii acestor practici;
  Atingerea obiectivelor procesului de imbunatatire este stabilita prin masurarea cantitativa a acestor obiective.
  Trecerea de la un nivel de capabilitate la cel superior acestuia se realizeaza prin initierea unui proiect de imbunatatire.

  De ce ne referim la procesele Sistemului de Management al Calitatii coform standardului ISO 9001?
  Existenta unui Sistem de Management al Calitatii stabilit si implementat conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001 constituie un avantaj deoarece asigura:
   
 • identificarea si documentarea proceselor tinta ale imbunatatirii,
 • determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese,
 • determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru a se asigura ca atât operarea cât si controlul acestor procese sunt eficace,
 • disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese,
 • informatii privind monitorizarea, masurarea si sa analizarea performantelor acestor procese, si
 • cadrul pentru îmbunatatirea continua a proceselor. Realizarea conditiilor de mai sus asigura:
 • eficienta aplicarii criteriilor de evaluare a capabilitatii proceselor;
 • aplicarea ciclului PDCA in conducerea procesului de imbunatatire. In ce consta oferta noastra? Oferta noastra cuprinde urmatoarele activitati desfasurate in cadrul unui proiect initiat si sustinut de managementul de varf al potentialului beneficiar:
 • Transmiterea cunostintelor necesare pentru a realiza un proiect de evaluare si imbunatatire a nivelului de capabilitate al proceselor;
 • Asistarea metodologica si tehnica a managementului unui proiect de imbunatatire a capabilitatii proceselor cuprinzand:
 • stabilirea obiectivelor proiectului;
 • elaborarea modelului de referinta
 • elaborarea modelului de evaluare a capabilitatii proceselor;
 • crearea/ adaptarea bazei de cunostinte suport pentru implementarea modelelor utilizate ( baza de cunostinte pentru implementarea cerintelor primelor 3 nivele de capabilitate ale proceselor definite in SR ISO 12207 este pusa la dispozitie de ofertant );
 • evaluarea capabilitatii proceselor tinta;
 • planificarea actiunilor de imbunatatire a nivelului de capabilitate al proceselor selectate pentru imbunatatire,
 • implementarea actiunilor de imbunatatire;
 • auditul de confirmare a imbunatatirii (atingerea tintelor stabilite)

  Finalizarea proiectului se realizeaza prin confirmarea nivelului atins de capabilitate al proceselor tinta..(vezi exemple ale interogarii bazei de cunostinte in anexa) Nota: In cazul in care beneficiarul nu dispune de un Sistem de management al calitatii, conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001, activitatile de mai sus pot fi incluse intr-un proiect de stabilire si implementare a unui astfel de sistem, cu avantajele care decurg din aceasta abordare (certificarea sistemului si confirmarea nivelului de capabilitate tinta pentru procesele selectate).

  Cine suntem noi si care este rolul nostru ?
  Q Akademia este o societate de consultantă si instruire in managementul calitătii si de mediu, desfasurându-si activitatea în conformitate cu cerintele la nivel european ( UNI 10836, respectiv ISO/TS 21095:2001 – „Ghid pentru selectia consultantilor în managementul calitătii”) si fiind certificata SR EN ISO 9001:2001.

  Q Akademia este membru afiliat al Organizatiei Europene pentru Calitate (EOQ) si efectueaza împreună cu RENAR instruirea personalului potrivit schemei armonizate EOQ. Colaboreaza, de asemenea, cu companii recunoscute în plan European (TQM Consult Italia, Certiquality Italia, TNO Olanda, Lloyd’s Register QA, Enterprise Profiling Elvetia) pentru organizarea stagiilor de instruire si tranfer de know-how în cadrul proiectelor de consultantă. Q Akademia a implementat un sistem de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2001, fiind certificat cu Societatea Româna de Asigurarea Calitatii. (certificat nr. 885). Q Akademia a dezvoltat si aplicat in cadrul unor proiecte PHARE si CALIST metode de imbunatatire a capabilitatii proceselor software. Rolul nostru in cadrul unui proiect de evaluare si imbunatatire a capabilitatii proceselor decurge din schema de mai jos:
   
  Etapele si continutul acestora ,considerate ca necesare de consultant si client în etapa precontractuala, vor fi detaliate si definite în contractul de consultanta si în planul de realizare a proiectului ce va fi anexat la contract.

  Pentru a va furniza o oferta financiara cat mai clara si mai precisa va rugam sa solicitati detaliile tehnice necesare persoanei de contact ing Florin Melenciuc Senior Consultant tel 0213170993 mobil 0742066070