Mediu

1. CURS  MANAGER MEDIU

 

Cui se adresează acest curs?

- persoanelor care aplică sistemul de management al mediului conform cu seria de standarde ISO 14000;

- persoane desemnate ca reprezentanţi ai managementului pentru mediu;

- persoane care efectuează audituri interne şi externe de sistem de management al mediului.

 

Obiectivele cursului:

Dobāndirea cunoştinţelor şi capabilitatea de a :

- īnţelege aspectele importante ale mediului;

- identifică şi evalua aspectele de mediu din societate;

- cunoaşte şi īnţelege aspectele aplicării reglementărilor, legilor şi codurilor legate de mediu;

- īnţelegerea principiilor privind sistemele integrate de management al mediului;

 

Tematica:

 

1. Sisteme de management al mediului

 Dezvoltarea şi semnificaţia managementului mediului, la nivelul organizaţiei;

Proiectarea sistemelor de management de mediu;

Cerinţele de specialitate din ISO 14000;

Cerinţele de specialitate din reglementarea EMAS;

Studii de caz pentru proiectarea unui sistem de management al mediului

Sisteme integrate de management . Sistemul de securitate la locul de muncă;

Aspecte legale şi reglementări īn domeniul mediului īn Romānia.

 

2. Instrumente pentru managementul mediului

Identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu

- evaluarea materialelor;

- bilanţul materiilor prime, materialelor şi energiei;

- bilanţul de mediu;

- evaluarea proceselor din punct de vedere al mediului;

- studii de caz.

 Comunicarea internă şi externă

- informaţia referitoare la mediu;

- comunicarea cu organele administrative locale;

- declaraţia de mediu;

- tratarea cererilor şi reclamaţiilor.

Audituri interne de mediu, evaluări de mediu

- cerinţele ISO 14001 şi reglementarea EMAS, referitor la auditurile interne;

- planificarea auditurilor interne de mediu;

- formularea īntrebărilor de audit;

- derularea auditurilor la faţa locului;

- īntocmirea rapoartelor de audit;

- exerciţii practice īn cadrul grupei.

 Respectarea legilor īn cadrul sistemelor de management al mediului

Certificarea sistemului de management de mediu (check list, etc.).

 

 

Cine poate participa la acest curs?

Persoane cu studii universitare īn domeniul tehnic sau economic, sau alte forme de īnvăţămānt superior, cu experienţa de cel puţin un an īn domeniul calităţii pentru cursul de manageri calitate.

 

Durata cursului: 30 ore.. 

 

2. CURS  AUDITOR INTERN MEDIU

 

Cui se adresează acest curs?

Conformitatea cu cerinţele legislaţiei şi reglementărilor de mediu, promovarea culturii de protecţie a mediului īnconjurător sunt preocupări majore ale oricărei īntreprinderi.

Se recomandă acest curs directorilor generali, şefilor de departamente, responsabililor cu protecţia mediului īn vederea dobāndirii cunoştinţelor necesare definirii politicii şi obiectivelor de mediu, precum şi pentru a putea elabora, implementa şi monitoriza un sistem de management de mediu conform standardului ISO 14001.

 

Competenţele pe care le vor dobāndi cursanţii la absolvirea cursului

La terminarea cursului şi absolvirea cu succes a examenului, fiecare cursant va avea competenţa ca să elaboreze declaraţia politicii de mediu, să īntocmească un program de management de mediu, să poată elaborara documentaţia, monitoriza implementarea, şi funcţionarea unui sistem de management de mediu, să poata efectua audituri interne şi de secundă parte pentru evaluarea subcontractanţilor.

 

Obiectivele cursului

- Cunoaşterea noţiunilor de bază  īn domeniul mediului şi legislaţiei de mediu.

- Dobăndirea de cunoştinţe privind cerinţele Standardelor Internaţionale ISO 14001, ISO 19011.

- Īnsuşirea metodologiei de planificare, implementare şi funcţionare a unui sistem de management de mediu.

- Prin exemple, simulări de situaţii şi lucru īn colectiv se vor fixa cunoştinţele dobīndite.

- Formarea auditorilor de mediu īn vederea efectuării de audituri interne şi externe pentru evaluarea subcontractanţilor.

 

Tematica:

1.  Introducere (definiţii, scurt istoric, etc.)

2. Politica de mediu (Exemple, declaraţii)

3. Planificarea (aspecte de mediu , exemple)

4. Legislaţie şi standarde interne şi internaţionale Obiective şi ţinte de mediu

5. Programe de management de mediu, exemple

6. Implementare şi functionare ( structura şi responsabilitate, instruire , conştientizare şi competenţă, comunicare)

7. Documentaţia sistemului de management de mediu

8.Controlul documentelor, controlul operaţional

9. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns

10. Verificare şi acţiuni corective (monitorizare şi măsurare)

11. Neconformităţi, acţiuni corective/ preventive, īnregistrări ecologice

12. Auditul sistemului de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 19011: 2003. Analiza efectuată de conducere

14. Legatura īntre sistemul de management de mediu şi cel al calităţii.

15. Certificarea sistemului de management de mediu (check list, etc.)

16.Auditul de certificare

17. Recapitulare şi concluzii. Test grilă.

18. Analiza documentelor EMS. (Exemple practice)

19. Elaborarea documentelor de audit intern mediu

20. Analiza managementului

21. Analiza lipsurilor, acţiuni corective/preventive. Concluzii. 

 

Durata cursului: 150 ore.

 

Scopul cursului

Este de a forma specialişti īn domeniul managementului de mediu şi auditori interni de mediu.

  

3. STUDII DE IMPACT SI BILANT DE MEDIU 

 

SCOP

Scopul acestor studii este fundamentarea documentatiilor pe baza carora Agentia de Protectia Mediului emite acordul sau autorizatia de mediu. Acestea se pot emite in cazul in acre impactul este evident nesemnificativ numai pe baza documentatiilor de descriere a proiectului sau fisei de prezentare si declaratie intocmita de titularul de investitie sau de activitate.

 

FINALITATEA

Documentatia intocmita va contine valoarea emisiilor si imisiilor pe fiecare factor de mediu si componenta a activitatii, definite prin concentratii de poluant si prin niveluri caracteristice ale noxelor comparate cu valorile normale de tip CMA(concentratia maxima admisibila) pentru aer sau concentratiile maxime pentru substantele chimice poluante pentru apa sau sol, prin valori limita maxime admisibile a nivelului de zgomot sau radioactivitate. Pe aceasta baza se califica diversele tipuri de poluare rezultand in final o apreciere globala pe factori de mediu si pe intreaga activitate analizata. Se analizeaza masurile posibile prin evidentierea cauzelor poluarii si a modalitatilor de indepartare a acestora.

 

PROCEDURA DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Etapele de evaluare a impactului asupra mediului sunt:

1.      Elaborarea proiectului

2.      Aducerea la cunostinta autoritatii competente

3.      Trierea in vederea stabilirii necesitatii evaluarii impactului asupra mediului

4.      Stabilirea domeniului

5.      Studii referitoare la mediu:pregatirea si prezentarea observatiilor asupra mediului autoritatii competente

6.      Analiza informatiilor asupra mediului

7.      Luarea deciziilor de catre autoritatea competenta

8.      Monitorizarea dupa luarea deciziilor

Avantaje:

-         Identificarea timpurie a problemelor de poluare si introducerea masurilor adecvate de atenuare a acestora inca din faza incipienta.

-         Incurajarea dialogului cu autoritatile competente prin intelegerea preocuparilor si cerintelor posibile ale autoritatilor publice.

-         Identificarea factorilor care trebuie avuti in vedere in cursul selectiei.