Securitatea Muncii

1. CURS SISTEME DE MANAGEMENT A SECURITATII INFORMATIEI (SMSI) BAZATE PE STANDARDUL ISO/IEC 17799: 2000

 

Scopul cursului:

Dezvoltarea abilitatilor unei organizatii de a identifica si tine sub control riscurile in ceea ce priveste securitatea informatiilor.

 

Obiective:

La absolvirea cursului, cursantul va avea competenţa proiectării unui sistem de management al securitatii informatiilor având ca referenţial ISO/IEC 17799: 2000, de a-l mentine si de a-l imbunatati.

  

Tematica:

- Ce este si de ce este nevoie de securitatea informatiei?

- Caracterizarea securitatii informatiei

- Cerinte pentru protectia/securitatea informatiei

- Riscuri. Aplicarea managementului securitatii informatiei. Identificarea sistemelor.

 -Structura sistemelor de securitate a informatiei adoptata de CE

- Scala de evaluare a riscurilor

 -Masuri de contracarare a riscurilor (controale)

 -Recomandari privind controalele – punct de plecare pentru proiectarea SMSI

ISO/CEI 17799: 2000

- Politica de securitate a informatiilor

- Arhitectura mijloacelor de aplicare a politicii de securitate

- Securitatea organizationala. Infrastructura, Acces extern, procese externalizate ale SMSI.

- Clasificarea şi controlul bunurilor organizatiei

- Influenta managementului securitatii informatiilor asupra managementului resurselor umane

- Securitatea spaţiilor fizice şi a echipamentelor;

- Managementul comunicatiilor si operatiilor

- Controlul accesului la informatii

- Dezvoltarea si intretinerea SMSI

- Managementul continuitatii afacerii

- Asigurarea conformitatii cu cerintele

 

Cine poate participa la curs?

-Personalul care poseda cunostinte de baza privind managementul securitatii informatiei si cunsotinte de baza privind managementul proceselor

 

Durata cursului: 4 zile, 6 ore/zi. 

 

2. CURS SECURITATEA MUNCII IN CONFORMITATE CU STANDARDUL OHSAS 18001

 

Scopul cursului:

Îmbunătăţirea managementului în general şi a managementului securităţii muncii în special, prin formarea de instructori care să realizeze programe/activităţi de instruire în unităţi, astfel încât să se asigure realizarea de lucrări performante şi lascăderea numărului de neconformităţi, de incidente tehnice şiaccidente umane.

 

Cui se adresează acest curs ?

- responsabililor de lucrări/şefi atelier, şefi secţie care fac instruire înainte de începerea lucrărilor (demontaj, exploatare, mentenanţă) din instalaţiile industriale.

Sunt admişi la curs numai absolvenţi de studii superioare care au reuşit în urma testării psihologice şi care cunosc N. G. M. de Protecţia Muncii, şi care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii industriale.

 

Obiectivele cursului:

Dobândirea cunoştinţelor şi capabilitatea de a :

-         cunoaşte situaţiile care generează incidente/accidente

-         analiza incidentele/accidentele

-         identifica neconformităţile şi riscurile

-         completa fişele de risc

-         elabora măsuri corective şi preventive

-         elabora programe de instruire

-         stăpâni metodologia instruirii

 

Tematica:

1. Ergonomia

-         generalităţi

-         accidentul de muncă

-         factori de risc

2. Medicina muncii

-         starea de sănătate

-         medicina muncii

-         discuţii, testare, evaluare

3. Psihologia

-         Comunicarea

4. Instrumente, management al securităţii

-         accident

-         analiza accidentului, contribuţii la cunoaşterea riscurilor din întreprindere şi alegerea măsurilor de  prevenire

 

Cine poate participa la acest curs ?

Sunt admişi la curs numai absolvenţi de studii superioare care au reuşit în urma testării psihologice şi care cunosc N. G. M. de Protecţia Muncii, şi care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii industriale.

 

Durata cursului: 4 zile ( 6 ore/zi)