Sudura

INSPECTOR SUDOR EUROPEAN- NIVEL INGINER (EWI-E)
Curs organizat de ISIM Timisoara si Q AKADEMIA
conform Ghidului IIW IAB 002-2000/ EWF 409


OBIECTIVE

Cursul are ca obiectiv transmiterea cunostintelor necesare pentru obtinerea diplomei de inspector sudor european, pentru personalul din întreprinderile ce desfasoara activitati în domeniul sudarii cum ar fi de exemplu: realizarea de structuri metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte si retele de conducte, recipiente de stocare, platforme marine, constructii navale, masini grele, echipament hidroelectric etc.
Diploma de Inspector Sudor European este eliberata în urma unui examen de catre ASR-CertPers S.R.L., organismul national de calificare a personalului din domeniul sudarii, organism acreditat la nivel european de catre Federatia Europeana de Sudare (EWF) si la nivel international de catre Institutul International de Sudura (IIW).
Prin intermediul acestei acreditari diplomele eliberate absolventilor beneficiaza de o recunoastere europeana (EWF având 27 de tari membre), respectiv una internationala (IIW având 42 de tari membre).
Prezentul curs se adreseaza personalului ce activeaza în domeniul Controlului Tehnic de Calitate, personal considerat ca fiind complementar personalului de coordonare a sudarii, si persoanelor care activeaza în domeniul sudarii respectiv în domeniul asigurarii calitatii.

STRUCTURA CURSULUI
Cursul are o durata de 243 ore, din care 194 ore de pregatire teoretica si 49 ore de pregatire practica

Tematica abordata în cadrul primei parti a cursului:
Cap.1 Procedee si echipamente de sudare si taiere
(gradul de protectie al surselor (IP), simbolizarea consumabilelor etc.) 29 ore
Cap. 2 Materiale si comportarea lor la sudare
(noua simbolizare a otelurilor conform seriei de standarde SR EN 10020 etc.) 44 ore
Cap.3 Constructie si proiectare
(alegerea formei si dimensiunii de rost, simbolizarea rosturilor etc.) 21 ore
Cap. 4 Fabricatie si inginerie aplicativa
(calificare si certificare sudori, studii de caz pe aplicatii concrete etc) 29 ore

Tematica abordata în cadrul partii a doua a cursului:
Cap. 1 Introducere generala în inspectia sudarii
(sarcinile inspectorului sudor înainte, în timpul si dupa sudare etc.) 2 ore
Cap. 2 Încercari mecanice ale îmbinarilor sudate
(încercari de tractiune, rupere, îndoire, duritate, tenacitate, oboseala etc.) 12 ore
Cap.3 Imperfectiuni la sudare
(tipuri de imperfectiuni, cauze, evaluare, criterii de acceptare/respingere, etc.) 7 ore

Cap. 4 Metode de examinare
(examinarea vizuala, P.M., L.P., Rx, US, standarde, competente, rapoarte etc.) 40 ore

Cap. 5 Asigurarea calitatii
(nivele de AQ solicitate functie de specificatia produsului, auditul furnizorilor etc.) 7 ore

Cap. 6 Managementul functiilor de inspectie
(responsabilitati, planificarea activitatilor cheie, înregistrari ale calitatii etc.) 3 ore

Cap. 7 Lucrari practice
- interpretarea filmelor radiografice 20 ore
- încercari mecanice 3 ore
- examinarea vizuala 2 ore
- examinari metalografice 4 ore
- examinari cu lichide penetrante si pulberi magnetice 4 ore
- examinari cu ultrasunete 16 ore

Cursul are un pronuntat caracter practic si se desfasoara în cadrul Q AKADEMIA Bucuresti si a centrului de scolarizare al ISIM, beneficiind de laboratoarele si atelierele institutului.

CONDITII DE PARTICIPARE
Cursul se adreseaza inginerilor si subinginerilor absolventi ai facultatilor cu profil tehnic (mecanic, electrotehnic, constructii, etc.).
Inginerii sudori europeni respectiv internationali (EWE/IWE) pot participa doar la partea a II-a a cursului fara a mai fi necesara sustinerea examenului intermediar
PERIOADA DE DESFASURARE
Cursul se desfasoara în doua parti:
partea I 24.02.2004 – 14.03.2004
partea a II-a 31.04.2004 -19.05.2004

Modulul I (Partea I) se va desfasura la Q AKADEMIA Bucuresti iar Modulul II (partea II) se va desfasura la ISIM Timisoara.

LECTORI
Specialisti din ISIM, specialisti din industrie, cadre didactice din învatamântul tehnic superior.

DOCUMENTATIE
Suport de curs de 700 pagini precum si acces permanent la Biblioteca Tehnica si Biblioteca de Standarde a ISIM.

COSTUL CURSULUI

Taxa de participare este echivalentul în lei, la cursul zilei de plata, a 800 EURO plusTVA, (doar 400 EURO plus TVA pentru Inginerii Sudori Internationali/Europeni), în ea fiind incluse si suportul de curs, taxa pentru eliberarea unui atestat de participare din partea ISIM. Taxa poate fi achitata integral (înainte de începerea cursului) sau în doua rate egale (prima înainte de începerea cursului, cealalta pâna la începutul partii a II-a a cursului), în contul Q AKADEMIA Bucuresti nr. 2511.1-15300.1/ROL deschis la BCR Sucursala Izvor.
Taxa de examinare incluzând taxa pentru eliberarea unei diplome de inspector sudor european este echivalentul în lei, la cursul zilei de plata, a 240 EURO plus TVA si va fi achitata în contul ASR-CertPers S.R.L. nr. 2511.1-15059.1/ROL deschis la B.C.R. Timisoara cu minim 3 saptamâni înaintea perioadei de examinare.
Pentru a participa la curs va rugam sa completati si sa ne trimiteti talonul de înscriere anexat si pagina cu clauzele speciale semnate pâna la data de 23.02.2004.

Talon de inscriere

INGINER SUDOR INTERNATIONAL/EUROPEAN
Curs organizat de ISIM Timisoara si Q AKADEMIA
conform Ghidului IIW IAB 002-2000/ EWF 409

1. Cui se adreseaza acest curs ?
Inginerilor si subinginerilor care au absolvit o facultate cu profil tehnic (mecanic, electric, constructii) care doresc sa urmeze un curs de specializare postuniversitara în domeniul sudarii materialelor, sau absolventilor facultatilor de sudura care doresc o diploma cu recunoastere internationala si/sau europeana.

2. Obiectivele cursului :
- a implementa un sistem unic în Europa pentru pregatire profesionala în domeniul sudarii, punând la dispozitia industriei specialisti bine pregatiti în acest domeniu;
- însusirea cunostintelor tehnice pentru obtinerea calificarii de inginer sudor international/european, calificari necesare pentru îndeplinirea atributiunilor de coordonator al sudarii în firmele de constructii masini;
- partea practica a acestui curs urmareste dobândirea cunostintelor practice a coordonatorului sudarii privind monitorizarea diferitelor procedee de sudare, familiarizarea cu dificultatile si defectele tipice asociate utilizarii incorecte a diferitelor procedee de sudare.

3. Durata cursului
Cursul are o durata de 446 ore (57 zile lucratoare), din care 370 ore pregatire teoretica, lucrari practice de laborator 16 ore si 60 ore instruire practica.

4. Tematica cursului
Tematica cursului este împartita în 5 capitole astfel:
Cap. 1. Procedee si echipamente de sudare 102 ore
Cap. 2. Materiale si comportarea acestora la sudare 110 ore
Cap. 3. Constructie si proiectare 64 ore
Cap. 4. Fabricatie si aplicatii 110 ore
Cap. 5. Pregatire practica 60 ore

5. Structura cursului
Structura cursului este formata din trei module astfel:
Modulul I 88 ore
Modulul II 60 ore
Modulul III 298 ore

6. Conditii de acceptare

 

7. Lectorii
Lectorii sunt specialisti în domeniul sudarii, recunoscuti la nivel international, cadre didactice din învatamântul tehnic superior, specialisti din industrie cu o vasta experienta practica.

8. Documentatie
Cursantilor li se va pune la dispozitie suportul de curs si acces la biblioteca tehnica si de standarde a ISIM Timisoara si Q AKADEMIA, pe perioada desfasurarii cursului.

9. Examinare
La încheierea primului modul, se sustine un examen intermediar, cu promovare obligatorie, iar la sfârsitul cursului se vor sustine patru examene scrise si patru examene orale (pentru fiecare capitol al cursului).

Examenele se vor sustine în prezenta unei comisii de examinare numita de ASR Cert-Pers (Organismul National Autorizat de IIW/EWF pentru calificarea inginerilor sudori internationali/europeni).

Cursantii care promoveaza examenele de mai sus, vor primi o diploma de Inginer Sudor International (IWE) si o diploma de Inginer Sudor European (EWE) primite din partea IIW/EWF si eliberate de ASR Cert-Pers, precum si un atestat de participare din partea ISIM Timisoara si Q Akademia Bucuresti.

10. Taxa de participare:
Taxa de participare la curs este echivalentul în lei a ….. EURO (fara TVA), la cursul BNR din data efectuarii platii si se poate achita în 2 rate egale ( prima înainte de începerea cursului, iar cealalta în timpul cursului). Taxa de participare se achita in contul Q Akademia S.R.L. nr. 2511.1-15300.1/ROL deschis la BCR Sucursala Izvor.

Taxa de participare include:
- suportul de curs, care contine aprox. 1200 pag., cuprinde tematica de la pct. 4 (cap. 1-4) si este bazat pe o documentare grafo-analitica deosebita,
- eliberarea atestatului de participare,
- lucrari practice în laborator de sudare,
- lucrari practice în laborator de examinari nedistructive si încercari mecanice.

11. Taxa de examinare si eliberarea diplomelor:
- taxa pentru examinare si taxa pentru eliberare a diplomei de Inginer Sudor International/European (IWE/EWE), reprezinta contravaloarea în lei a …. EURO (TVA inclus), la cursul BNR din data efectuarii platii;
Taxele de examinare trebuiesc achitate în contul ASRCertPers S.R.L. nr. 2511.1-15059.1/ROL deschis la BCR Sucursala Timis, cu minimum doua saptamâni înaintea examenelor finale.

Cei interesati sunt rugati sa trimita la sediul Q Akademia o confirmare de participare (cerere de înscriere si confirmarea platii efectuate), numarul si numele participantilor.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul nostru din Bd. Iuliu Maniu nr. 530, S. 6
tel: 021-4300573 / 4300574, Fax: 021-4300575
Persoana de contact: Ing. Melania Praporgescu

Talon de inscriere